Hvad er dansk byggeri

Dansk Byggeri er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation indenfor byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 5.700 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt, og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Dansk Byggeri arbejder for at sikre gode rammevilkår for branchens virksomheder ved at overvåge og påvirke nye love og bestemmelser inden for områder som fx arbejdsmiljø, byggelovgivning, udbud, miljø og uddannelse. Vi analyserer det politiske landskab og laver lobbyarbejde, mødes med politikere, de politiske rådgivere og embedsmænd, samt deltager i centrale råd og udvalg. Analyse- og kommunikationsindsatsen skal sikre positiv synlighed og gennemslagskraft om byggeriets vilkår og udvikling samt profilere branchen bedst muligt. Det sker gennem et medlemsblad, et erhvervsblad, vores hjemmeside, gennem en række e-mailservices og nyhedsbreve samt gennem et aktivt pressearbejde, hvor vi har tæt kontakt til centrale medier og meningsdannere med henblik på at påvirke den offentlige mening.